คนพร้อม ใจพร้อม เทคโนโลยีก็ต้องพร้อม อุปกรณ์และระบบการทำงานต้องก้าวให้ทันคนดิจิทัล

คนพร้อม ใจพร้อม เทคโนโลยีก็ต้องพร้อม อุปกรณ์และระบบการทำงานต้องก้าวให้ทันคนดิจิทัล

Digital Transformation เริ่มต้นที่การมีคนทำงานที่พร้อมต่อวิถีการทำงานแบบใหม่ๆ แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพร้อมคืออุปกรณ์ Technology และระบบต่างๆ การเลือกใช้ Technology ต้องตรงกับรูปแบบการทำงานและความเหมาะสมกับธุรกิจ มิฉะนั้นอาจไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น แต่จะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า

เมื่อพูดถึงหนทางที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดไปได้และมีการเติบโตต่อไปในยุคสมัยแห่งการ Disruption ทางออกที่ดีที่สุดคือการปรับวิถีการทำงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการทำ Digital Transformation จะต้องเริ่มต้นที่รากฐานการทำงานที่มั่นคงก่อน คือการมีคนทำงานที่พร้อมต่อวิถีการทำงานแบบใหม่ๆ แต่เมื่อคนพร้อม ใจในการทำงานพร้อม สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพร้อมคือเทคโนโลยี นั่นคืออุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่จะเสริมรากฐานการทำงานให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

ข้อดีของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับธุรกิจ คือการสร้างความสะดวกสบายให้กับคนทำงาน หลายๆ ครั้งก็เป็นการย่นระยะเวลาการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ลองนึกภาพธุรกิจที่มีเทคโนโลยีที่จะเชื่อมต่อบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรได้แบบ Seamless ผลคือจะทำให้การประสานงานระหว่างทีมง่ายกว่าที่เคย และไม่ว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ก็สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ จึงทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

แม้ว่าในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน จะดูเป็นส่วนสำคัญของการทำ Digital Transformation แต่ในความเป็นจริง ธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่มีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่ล้ำสมัยมาใช้เท่านั้น แต่ควรเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแก้ Pain Point ของการทำงานรูปแบบเดิมๆ ได้ และต้องเหมาะสมกับ Business Model ของเราเอง อย่างเช่น การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในออฟฟิศให้มีความเสถียร เพื่อตอบรับการทำงานแบบนอกกรอบที่ไม่จำเป็นต้องนั่งติดโต๊ะเสมอไป หรืออย่างธุรกิจในปัจจุบันที่แข่งขันกันด้วย Customer Data เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถมอบ Customer Experience ที่ดีที่สุดออกมา ก็จำเป็นต้องมีการใช้ Cloud เก็บ Data แทนเอกสารที่จะมีแต่การเติบโตที่ไม่สิ้นสุด ยังไม่นับถึงการนำ A.I. (Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์) I.o.T. (Internet of Things หรืออุปกรณ์ที่สามารถสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ต) เข้ามาทดแทนการทำงานบางประเภทของมนุษย์ ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจลดต้นทุนค่าบุคลากรลงไปได้อีกทาง

Cisco จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้พร้อมต่อยุคดิจิทัล ด้วยบริการแบบ Ecosystem ตั้งแต่การวางรากฐานระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ไปจนถึงการสร้าง Digital Mindset ให้บุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์และโปรแกรมที่จะขจัดปัญหาการทำงานรูปแบบเดิม เช่น Cisco Webex แอปพลิเคชันสำหรับการประชุมแบบ Anywhere Anytime ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน การติดต่อสื่อสารงานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยรูปแบบ Video Conference ที่ใส่ฟีเจอร์ตัดการรบกวน ให้การประชุมลื่นไหลและเกิดประโยชน์สูงสุด

จริงอยู่ที่ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นพิเศษที่จะเสริมพลังการทำงานให้กับธุรกิจในทุกรูปแบบ แต่การเลือกใช้เทคโนโลยีจะต้องตรงกับรูปแบบการทำงานและความเหมาะสมของธุรกิจด้วย มิฉะนั้น การมีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายในองค์กร อาจจะไม่ได้ส่งผลกลับมาที่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นหรือพัฒนาการของธุรกิจที่สามารถเติบโตไป แต่จะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเงินเปล่าไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เท่านั้นเอง

Other Content

หลักใหญ่ของการใช้ข้อมูลไม่ได้อยู่ที่ขนาด แต่อยู่ที่ความจำเป็น นั่นทำให้เราต้องมี Relevant Data หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพราะ Relevant Data ก็เหมือนน้ำมันที่ขับเคลื่อนให้องค์กรแล่นไปบนเส้นทาง Digital Transformation ได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Data ที่ใช่และเป็นประโยชน์ตรงจุด

กระบวนการทำ Digital Transformation สิ่งแรกที่ควรมีคือ Digital Mindset ที่ไม่ยึดติดกับ Business Model เดิม แล้วค่อยมองไปที่ Customer Experience โดยก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มต้นจากวางกลยุทธ์ทาง Digital ให้กับองค์กรด้วย เพราะหากขาดกลยุทธ์ อาจกลายเป็นแค่การเปลี่ยนระบบทำงานซึ่งเกิดประโยชน์น้อย

Digital Transformation ไม่ได้โฟกัสที่ Technology เท่ากับตัวคนในองค์กร เพราะ Technology วันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนผ่าน แต่บุคลากรที่มีค่าจะทำให้มันเป็นไปได้ด้วยดี โดยบุคลากรต้องเข้าใจภาพรวม รู้กว้าง เข้าใจ Technology งาน องค์กร และที่สำคัญคือเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค อันเป็นหัวใจสำคัญที่สุด

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Digital Transformation เป็นไปได้คือ Work Efficiency โดยสิ่งที่จะผลักดันให้พนักงานทำงานกันอย่าง Productive คือ Work Culture ในที่ทำงาน เพราะสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทำงานนั้น เป็นสิ่งที่พนักงานต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน มันจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน